Klub - Kadra
Kadra na kadencję 2017-2020

13.02.2017

Barbara Toman "Apanaczi" - skarbnik
Alicja Wlach "Czorno" - sekretarz
Jadwiga Rezmer "Ośka" - członek zarządu
Maria Biłko-Holisz "Rozstrzapek" - członek zarządu ds kontaktu z mediami
Jarosław Rezmer "Bystry" - wiceprezes
Andrzej Nowak "Skryba" - wiceprezes
Zbigniew Pawlik "Rechtór" - prezes
Rechtór-Zbyś
Zmiany w zarządzie klubu

W dniu 23.01.2009r. na zebraniu zarządu wybrano nowy zarząd klubu Ondraszek.

Aktualnie działalność klubu prowadzi siedmioosobowy zarząd wybierany kadencyjnie (na okresy 4-letnie) w składzie:

Zbigniew Pawlik

prezes

Andrzej Nowak

wiceprezes

Władek Zmełty

wiceprezes

Jarek Rezmer

sekretarz

Basia Toman

skarbnik

Jadwiga Gracyasz

członek d/s organizacji imprez

Maryla Biłko-Holisz

członek d/ kontaktów z mediami

Działalność zarządku klubu jest kontrolowana przez komisję rewizyjną w składzie:

Barbara Nowak

przewodniczący

Janina Pawlik

członek

Irena Dzikowska

członek

Kadrę stanowi 16 Przodowników Turystyki Kolarskiej, w tym kilku z uprawnieniami nie podlegającymi weryfikacji.

Członkowie klubu: 40-50 osób

Przy klubie działa:

  • Koło PTTK nr 8
  • Terenowy referat weryfikacji odznak kolarskich